ekologiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

eko•logicz•ny; -ni (skrót: ekol.)

Słownik języka polskiego PWN

ekologiczny
1. «dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt»
2. «związany z ochroną środowiska»
3. «wyprodukowany ze składników naturalnych»

• ekologicznie
ruch ekologiczny «ruch społeczny na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego