ekologiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

eko•logicz•ny; -ni (skrót: ekol.)

Słownik języka polskiego PWN

ekologiczny
1. «dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt»
2. «związany z ochroną środowiska»
3. «wyprodukowany ze składników naturalnych»

• ekologicznie
ruch ekologiczny «ruch społeczny na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych»
czynniki ekologiczne «elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oddziałujące na życie populacji i biocenoz»
katastrofa ekologiczna «trwałe uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego»
kolory ekologiczne «kolory drzew, ziemi, piasku»
nisza ekologiczna «zespół warunków potrzebnych do życia danemu gatunkowi zwierząt lub roślin»
preferendum ekologiczne «strefa w obrębie jakiegoś środowiska o optymalnych dla danego organizmu warunkach życia»
rolnictwo ekologiczne «naturalne metody uprawy roślin i chowu zwierząt gospodarskich, bez stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin»
sukcesja ekologiczna «proces kolejnych zmian, jakim podlega biocenoza»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

ekoskóra
3.01.2010
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie pojęcie eko skóra (eko-skóra, eco skóra itd.). Wydaje mi się, że skóra to... hm... wierzchnia warwa człowieka albo zwierzęcia. Ale jeśli coś nie pochodzi od człowieka ani zwierzęcia, a jest rodem z fabryki tworzyw sztucznych, to czy może być skórą?
ekoskóra jak ekosystem
17.10.2007
Szanowni Eksperci,
jak zapisać przedrostek eko-, oznaczający produkt ekologiczny: ekoskóra, eko-skóra czy może jeszcze inaczej? A może lepiej nie używać takiego dziwoląga w ogóle?
Czy skrót od wyrażenia obroty na minutę może mieć postać obr./min?
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Joanna
Ekoburaki, wegaciasta
18.03.2016
Szanowni Państwo,
intryguje mnie pisownia zapożyczonych określeń eko i wega z rzeczownikami. Czy należy stosować zasadę obowiązującą w przypadku słów mini i midi, czyli opisywać ekoburaki i wegaciasta?

Z poważaniem
Czytelnik

Ciekawostki

EKOLOGICZNY
Kiedyś słowo to odnosiło się do tego, co zachowywało równowagę w przyrodzie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dotyczącymi tych zagadnień. Konsumenci domagają się, aby firmy rozwiązywały problemy ekologiczne. Należy wyraźnie stwierdzić, że przedsiębiorstwa, które nastawiają się tylko na...
  • ... jakościowego. Nie jest prawdą twierdzenie, że olbrzymie koszty społeczne i ekologiczne pewnych form wzrostu gospodarczego są nieuniknioną "ceną postępu".

    Postęp? Dla...
  • ... przykład podejścia metodycznego do tak postawionego problemu. Opracowanie regionalnych polityk ekologicznych jest konieczne zarówno wobec przyjętej przez sejm RP, jak i...

Encyklopedia PWN

pasmo przyrodnicze wiążące ze sobą izolowane przestrzennie elementy zróżnicowanego pod względem ekologicznym krajobrazu, np. rzeka wraz z doliną, wąwóz, szeregowe lub pasmowe zadrzewienie śródpolne, żywopłot, nasyp kolejowy, pobocze drogi.
ruch ekologiczny, ruch zielonych,
ruch społeczny, który działa na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, aby zapewnić odpowiednią jakość życia (zdrowe powietrze, żywność, czysta woda) i prawidłowy jego rozwój na Ziemi;
zgrupowania gatunków mające wewnętrzne mechanizmy regulacyjne;
aparat, którego obudowa jest wykonana z łatwo zniszczalnej lub nadającej się do przetworzenia masy plastycznej, a pozostałe podzespoły mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny. Ważną cechą jest też małe zużycie energii elektrycznej.
forma współżycia organizmów o podobnych wymaganiach środowiskowych, polegająca na rywalizacji o zasoby środowiska między osobnikami należącymi do jednego gatunku (ekologiczna konkurencja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (ekologiczna konkurencja międzygatunkowa) lub ich zgrupowań (ekologiczna konkurencja międzyzespołowa).

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego