expressis verbis

 
Słownik języka polskiego PWN
expressis verbis [wym. expres-is werbis] «dobitnie, bez osłonek»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego