humanistyczny

Słownik języka polskiego PWN*

humanistyczny
1. «odnoszący się do nauk mających za przedmiot badań człowieka jako istotę społeczną»
2. «wynikający z przekonania, że człowiek jest najwyższą wartością»
3. «dotyczący humanizmu okresu Odrodzenia»

• humanistycznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego