hysteron-proteron

 
Słownik języka polskiego PWN
hysteron-proteron zob. histerologia.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego