kanał

Słownik języka polskiego PWN*

kanał
1. «przekop łączący rzeki, jeziora, morza rozdzielone lądem»
2. «ściek podziemny odprowadzający nieczystości i wodę deszczową»
3. «rów osuszający lub nawadniający»
4. «przewód w organizmie zawierający nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne»
5. «przewód w murze służący do wentylacji pomieszczeń lub odprowadzania spalin»
6. «urządzenie łączące m.in. procesor z pamięcią komputera»
7. «wykop w garażu, na parkingu lub w warsztacie, ułatwiający dostęp do podwozia pojazdu»
8. «w telekomunikacji: zespół środków umożliwiających przekazywanie sygnałów od nadawcy do odbiorcy; też: droga przekazywania sygnałów»
9. «miejsce między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry»
10. «droga wysyłania i otrzymywania informacji»
11. pot. «trudna, niesprzyjająca sytuacja»

• kanałowy • kanałek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego