niefiguratywny

Słownik języka polskiego PWN*

niefiguratywny «o sztukach plastycznych, twórcach i ich wytworach: nieprzedstawiający przedmiotów w ich realnych kształtach»
• niefiguratywnie • niefiguratywność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego