obszar

Słownik języka polskiego PWN*

obszar
1. «ograniczona część przestrzeni, zwykle dużych rozmiarów; też: określona powierzchnia czegoś»
2. «miejsce występowania, zasięgu czegoś»
3. «dziedzina jakiejś działalności»
4. «w matematyce: zbiór otwarty i spójny»

• obszarowy • obszarowo
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych i Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. Obszar aglomeracji bydgosko-toruńskiej zajmuje łącznie z miastami Bydgoszczą, Inowrocławiem i…

 

…a na mapie bezwzględnej topografii barycznej, w środkowej części omawianego obszaru, znajdują się izolinie łączące punkty o najwyższych wartościach ciśnienia (rys…

 

…na naciśnięcie klawisza [PgDn];
– jeżeli klikniemy dowolne miejsce na zakropkowanym
obszarze paska przewijania, to na ekranie pojawi się fragment dokumentu, którego…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego