oznajmienie

Słownik języka polskiego PWN*

oznajmienie jęz. «wypowiedzenie niezawierające formy osobowej czasownika, np. ojciec chory»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego