oznajmienie

Słownik języka polskiego PWN*

oznajmienie jęz. «wypowiedzenie niezawierające formy osobowej czasownika, np. ojciec chory»
oznajmićoznajmiać «poinformować o czymś oficjalnie lub uroczyście»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego