pismo

Słownik języka polskiego PWN*

pismo
1. «zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków lub pojęć; też: ogół liter składających się na dany alfabet»
2. «właściwy komuś sposób kreślenia liter i cyfr»
3. «wyrażanie myśli za pomocą znaków graficznych, umiejętność pisania»
4. «tekst napisany ręcznie lub maszynowo na kartce lub kartkach papieru»
5. «zebrane utwory literackie, publicystyczne itp.»
6. «publikacja wydawana w stałych terminach; też: egzemplarz tej publikacji»

• pisemko
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jak i na polu cywilizacyjnym. Wystarczy przejrzeć pierwsze z brzegu pismo tej formacji, żeby zobaczyć, jak dużą wagę przywiązują republikanie do…

 

…pękła dopiero 28 stycznia br. Zarząd Główny SRP otrzymał wówczas pismo nadesłane przez ministra spraw wewnętrznych z dn. 12 stycznia 1981…

 

…debiutował w 1939 r. poematem prozą pt. " Nokturn " w lubelskim piśmie literackim. Jest autorem książek: Stefano della Bella, Wjazd Wspaniały (1956…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego