pismo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pismo pisma, piśmie; pism: pismo urzędowe, ale: Pismo Święte a. Pismo św. , ,
PISM (= Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) PISM-u, PISM-ie a. ndm

Słownik języka polskiego PWN*

pismo
1. «zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków lub pojęć; też: ogół liter składających się na dany alfabet»
2. «właściwy komuś sposób kreślenia liter i cyfr»
3. «wyrażanie myśli za pomocą znaków graficznych, umiejętność pisania»
4. «tekst napisany ręcznie lub maszynowo na kartce lub kartkach papieru»
5. «zebrane utwory literackie, publicystyczne itp.»
6. «publikacja wydawana w stałych terminach; też: egzemplarz tej publikacji»

• pisemko
pismo alfabetyczne «pismo, w którym poszczególnym dźwiękom odpowiadają oddzielne znaki – litery»
pismo demotyczne «staroegipskie pismo powstałe z uproszczonego pisma hieratycznego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego