popularyzacja

Słownik języka polskiego PWN*

popularyzacja «rozpowszechnianie nauki, sztuki lub wiedzy o czymś wśród szerokich kręgów społeczeństwa»
• popularyzacyjny • popularyzator • popularyzatorski • popularyzatorstwo • popularyzatorka • popularyzować
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Pisał też broszury w celach szkoleniowych dla Komsomołu oraz dla popularyzacji rozwoju przemysłu radzieckiego za granicą.
Bogatą wiedzę ekonomiczną Branda i…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego