ekologiczny

Słownik języka polskiego PWN*

ekologiczny
1. «dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt»
2. «związany z ochroną środowiska»
3. «wyprodukowany ze składników naturalnych»

• ekologicznie
ruch ekologiczny «ruch społeczny na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych»
czynniki ekologiczne «elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oddziałujące na życie populacji i biocenoz»
katastrofa ekologiczna «trwałe uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego»
kolory ekologiczne «kolory drzew, ziemi, piasku»
nisza ekologiczna «zespół warunków potrzebnych do życia danemu gatunkowi zwierząt lub roślin»
preferendum ekologiczne «strefa w obrębie jakiegoś środowiska o optymalnych dla danego organizmu warunkach życia»
rolnictwo ekologiczne «naturalne metody uprawy roślin i chowu zwierząt gospodarskich, bez stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin»
sukcesja ekologiczna «proces kolejnych zmian, jakim podlega biocenoza»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego