farba

Słownik języka polskiego PWN*

farba
1. «mieszanina barwników i pigmentów używana do malowania»
2. «barwnik służący do farbowania»
3. łow. «krew zwierzęca»
4. pot. «krew ludzka»
farba emulsyjna, dyspersyjna «farba wodna, w której spoiwem jest emulsja wodna substancji błonotwórczej»
farba klejowa «farba będąca mieszaniną barwnika i rozcieńczonego kleju roślinnego lub zwierzęcego»
farba olejna «farba, której spoiwem jest wysychający na powietrzu olej lub pokost»
farba plakatowa «farba będąca rodzajem tempery, rozpuszczalna w wodzie»
farba świecąca «farba z domieszką siarczków mających właściwości fotoluminescencji»
farba wodna «mieszanina kredy pławionej, farb malarskich suchych itp. z roztworami lub emulsjami wodnymi»
farby ceramiczne «barwniki mineralne stosowane do zdobienia wyrobów ceramicznych i szkła»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego