krew

Słownik języka polskiego PWN*

krew
1. «czerwony płyn krążący w układzie naczyń krwionośnych kręgowców, dostarczający tlen i substancje odżywcze do tkanek»
2. «temperament, zwłaszcza żywy, bujny»
3. «pochodzenie, pokrewieństwo, rasa»
krew konserwowana «krew pobrana od dawcy, poddana specjalnym zabiegom w celu niedopuszczenia do jej skrzepnięcia»
krew tętnicza «krew płynąca w tętnicach, mająca barwę jasnoczerwoną, zawierająca dużo tlenu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego