funkcyjny

Słownik języka polskiego PWN*

funkcyjny II «człowiek pełniący funkcję o charakterze porządkowym»
• funkcyjna
dodatek funkcyjny «dodatkowa kwota wypłacana pracownikowi oprócz pensji za wykonywaną funkcję»
funkcyjny I
1. «dotyczący funkcji, zastosowania czegoś»
2. «dotyczący pełnionej funkcji, obowiązków»
3. «pełniący określoną funkcję o charakterze porządkowym»
4. «dotyczący funkcji matematycznej»

• funkcyjnie • funkcyjność
klawisz funkcyjny «przycisk niezwiązany z żadnym znakiem graficznym, przeznaczony do wywołania określonej operacji w komputerze»
grupa funkcyjna «ugrupowanie atomów występujące w cząsteczce związku organicznego, decydujące o podstawowych własnościach chemicznych związku»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego