kat

Słownik języka polskiego PWN*

kat
1. «osoba wykonująca wyroki śmierci; dawniej też: wykonawca kar cielesnych»
2. «osoba nieludzko obchodząca się z kimś»
3. zob. ciernik

• katowski
kata
1. «w japońskich sztukach walki: ćwiczenie prezentujące technikę walki»
2. «konkurencja w karate, w której oceniana jest technika walki»
kata- «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: pod, w dół, naprzeciw»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego