ograniczenie

Słownik języka polskiego PWN*

ograniczenie
1. «norma, przepis, zarządzenie krępujące czyjąś swobodę działania»
2. «brak szerszych horyzontów myślowych»
3. «ograniczony charakter czegoś»
ograniczenie umysłowe «najlżejsza postać niedorozwoju umysłowego»
ograniczenie wolności «w polskim prawie karnym: kara wymierzana sprawcom wykroczeń i mniej groźnych przestępstw, polegająca m.in. na tym, że skazany pozostaje na wolności, ale nie może bez zgody sądu zmienić miejsca pobytu»
ograniczony
1. «mający niewielki zakres»
2. «niemający szerszych horyzontów myślowych»
ograniczyćograniczać
1. «ująć w pewne granice przestrzenne»
2. «zacieśnić zakres czegoś»
3. ograniczać «być granicą czegoś»
ograniczyć sięograniczać się
1. «zmniejszyć zakres swego działania, posiadania itp.»
2. «zostać ograniczonym do czegoś»
3. «zużyć coś w sposób oszczędny»
4. ograniczać się «być oszczędnym»
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «spółka, w której odpowiedzialność finansowa wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych przez nich wkładów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego