tajemnica

Słownik języka polskiego PWN*

tajemnica
1. «sekret; też: nieujawnianie czegoś»
2. «wiadomość, której poznanie lub ujawnienie jest zakazane przez prawo»
3. «rzecz, której się nie rozumie lub nie umie wyjaśnić»
4. «najlepszy lub jedyny sposób na osiągnięcie czegoś»
tajemnica państwowa, tajemnica stanu «wiadomość, której ujawnienie osobom nieuprawnionym może narazić na szkodę bezpieczeństwo albo interesy państwa»
tajemnica korespondencji «zasada, że wiadomości zawarte w cudzym piśmie przeznaczone są wyłącznie dla adresata»
tajemnica lekarska «obowiązek lekarza nakazujący nieujawnianie osobom postronnym tego, czego dowiedział się o chorym w związku z wykonywaniem zawodu»
tajemnica służbowa «wiadomość, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków, a ujawnienie której może narazić na szkodę interes społeczny, interes tej instytucji lub obywatela»
tajemnica spowiedzi «obowiązek spowiednika nierozgłaszania i nierobienia żadnego użytku z tego, co usłyszy podczas spowiedzi»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego