łajza

Wielki słownik ortograficzny PWN*

łaj•za -zie, -zę; -zy, łajz (a. łaj•zów – o grupie obejmującej mężczyzn)

Słownik języka polskiego PWN*

łajza
1. pogard. «o człowieku brudnym, zaniedbanym»
2. pot. «niedołęga»
3. daw. «włóczęga»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego