źrebiątko

Wielki słownik ortograficzny PWN

źrebiąt•ko -t•kiem; -tek

Słownik języka polskiego PWN

źrebię zob. źrebak
• źrebięcy • źrebiątko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego