żal

Słownik języka polskiego PWN*

żal
1. «uczucie smutku»
2. «skrucha po popełnieniu czegoś złego»
3. «pretensja do kogoś lub czegoś spowodowana rozczarowaniem»
żal za grzechy «w religii chrześcijańskiej: skrucha po popełnieniu grzechu, będąca warunkiem jego odpuszczenia»
żale
1.  «skargi, narzekanie»
2.  «w literaturze staropolskiej: utwór liryczny wyrażający ból z powodu nieszczęścia»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego