żarty

Słownik języka polskiego PWN*

żarty pot. «lubiący dużo jeść»
żarcie
1. «pokarm dla zwierząt»
2. pot. «jedzenie»

• żarełko • żarło
żart «wypowiedź lub zachowanie mające kogoś rozśmieszyć»
• żarcik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego