wygłup

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wy•głup (osoba) -pa, B.= D., -pie; -py, -pów
wy•głup (błazenada) -pu, B.= M., -pie; -py, -pów
wy•głupić się -pię się, -pią się; -p•cie się

Słownik języka polskiego PWN*

wygłup pot. «dziwne zachowanie lub niestosowny dowcip»
wygłupić sięwygłupiać się
1. «zrobić lub powiedzieć coś głupiego, niestosownego»
2. wygłupiać się pot. «zachowywać się niepoważnie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego