złośliwy

Słownik języka polskiego PWN*

złośliwy
1. «lubiący sprawiać innym przykrość; też: wyrażający takie intencje»
2. «zaskakujący w przykry sposób»
3. «o chorobie, schorzeniu: zagrażający życiu lub często nawracający»

• złośliwie • złośliwość
nowotwór złośliwy «szybko rosnący nowotwór, niszczący otaczające tkanki i powodujący przerzuty»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego