żywić

Wielki słownik ortograficzny PWN

żywić żywię, żywią; żyw, żyw•cie
żyw; żywi a. żywy

Słownik języka polskiego PWN

żywić
1. «dostarczać pożywienia; też: utrzymywać kogoś»
2. «odczuwać jakieś emocje»
żywić się
1. «odżywiać się; też: utrzymywać samego siebie»
2. «istnieć lub rozwijać się dzięki czemuś»
żyw daw. «o człowieku: żywy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego