żywić

Wielki słownik ortograficzny PWN

żywić żywię, żywią; żyw, żyw•cie
żyw; żywi a. żywy

Słownik języka polskiego PWN

żywić
1. «dostarczać pożywienia; też: utrzymywać kogoś»
2. «odczuwać jakieś emocje»
żywić się
1. «odżywiać się; też: utrzymywać samego siebie»
2. «istnieć lub rozwijać się dzięki czemuś»
żyw daw. «o człowieku: żywy»
higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego
1.10.2005
Witam serdecznie!
Grupa osób stosujących tzw. Dietę Optymalną zamierza założyć stowarzyszenie. Proponowana jest nazwa Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego. Czy taka nazwa jest dopuszczalna?
Dziękuję za odpowiedź
Jerzy L. Woźniak

ergotrofia i etiotrofia
5.07.2006
Szanowni Państwo!
Próbowałem znaleźć znaczenie słów ergotrofia i etiotrofia w różnych źródłach, bez skutku. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie ich znaczenia.
Z poważaniem,
Jan Łagodowski.
dieta
4.10.2012
Dawniej dieta oznaczała specjalny sposób żywienia, zwłaszcza w chorobie (np. dieta bezglutenowa). Potem – w ogóle pewien sposób odżywiania (np. dieta sportowców). Ostatnio usłyszałem od lekarki, że mam solić dietę. Czy dieta dzisiaj to tyle, co żywność, pokarm?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i mnie, trzeźwego czytelnika,
  zachwyca ten baśniowy, bezbronny kraj,
  którym
  żywią się czarne orły, głodni
  cesarze, Trzecia Rzesza i Trzeci Rzym...
 • ... się w nim coraz częściej i coraz silniej - nienawiść, jaką żywił do niej od dawna, została tylko chwilowo zagłuszona wybuchem miłości...
 • ... poczytuje to sobie wręcz za zasługę. Ale przecież podobne przekonanie żywiono i w innych krajach katolickich. Cervantes, charakteryzując przestępczy świat Sewilli...

Encyklopedia PWN

zaspokajanie potrzeb pokarmowych zwierząt gospodarskich na podstawie znajomości fizjologii i procesów biochem. związanych z mechanizmem trawienia pasz i przyswajania składników odżywczych oraz znajomości składu chem., strawności i wartości pokarmowej pasz.
dostarczanie organizmowi ludzkiemu pokarmów pobieranych w stanie naturalnym lub przetworzonym — jako różnorodne potrawy i napoje (żywność), zapewniających utrzymanie jego podstawowych funkcji życiowych.
med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,
czasopismo konspiracyjne,
fizjol. mineralna gospodarka roślin, całokształt zjawisk i procesów związanych z udziałem pierwiastków nie wchodzących w skład wody i dwutlenku węgla w funkcjach życiowych rośliny;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego