karmić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kar•mić -mię, -mią; karm, karm•my, karm•cie
karm (pokarm) -r•mu, -r•mie a. karma

Słownik języka polskiego PWN*

karmić
1. «dawać jeść lub dostarczać pożywienia»
2. «o kobiecie lub samicy ssaków: żywić potomstwo własnym mlekiem»
karmić się «karmić samego siebie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego