czuć

Słownik języka polskiego PWN*

czuć
1. «odbierać wrażenia za pomocą zmysłów»
2. «ktoś, coś wydziela przykrą woń, np. Kaszę czuć stęchlizną.»
3. «doznawać jakichś wrażeń psychicznych»
4. «przeczuwać coś»
5. «uświadamiać sobie coś»
6. «przejawiać ujemne cechy»
czuć się
1. «być w jakimś stanie fizycznym lub psychicznym i mieć świadomość tego stanu»
2. «uważać się za kogoś»
czucie «odbiór bodźców przez narządy zmysłowe»
• czuciowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego