żywność

Wielki słownik ortograficzny PWN

żywność -ści

Słownik języka polskiego PWN

żywność «wszelkie produkty przeznaczone do jedzenia»
• żywnościowy
zdrowa żywność «żywność, do wytwarzania której używa się wyłącznie naturalnych substancji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

usługi dla żywności
7.12.2013
Czy można powiedzieć usługi logistyczne dla paszy i żywności, czy usługi logistyczne dotyczące paszy i żywności?
Z góry pięknie dziękuję za pomoc!
deputaty i deputowani
11.12.2008
Dzień dobry!
Bardzo proszę o etymologiczne wyjaśnienie słowa deputowany, przy szczególnej uwadze na historycznych deputatów.
Z góry dziękuję i pozdrawiam:)
dieta
4.10.2012
Dawniej dieta oznaczała specjalny sposób żywienia, zwłaszcza w chorobie (np. dieta bezglutenowa). Potem – w ogóle pewien sposób odżywiania (np. dieta sportowców). Ostatnio usłyszałem od lekarki, że mam solić dietę. Czy dieta dzisiaj to tyle, co żywność, pokarm?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z garnuszka rolnego GG. Spośród wszystkich okupowanych krajów największe dostawy żywności czerpała Rzesza z GG.
    W Rzeszy priorytetowo traktowano zapotrzebowanie na...
  • ... będą ważnym atutem dla rozwoju turystyki, rekreacji i produkcji zdrowej żywności. Doświadczenia ostatnich czterech lat wskazują, że możliwe jest uzyskiwanie poprawy...
  • ... jedzeniu: bez cholesterolu i środków konserwujących. Przyszła moda na ryby, żywność organiczną i lekką kuchnię francuską. Posiłki były celebrowane. Dzisiaj niewielu...

Encyklopedia PWN

żywność, pożywienie, pokarm,
produkt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który w stanie naturalnym lub po przetworzeniu jest spożywany przez ludzi;
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
produkcja artykułów spoż. i napojów, w szerszym znaczeniu działalność związana z uzyskiwaniem roln. produktów roślinnych (płody rolne) i zwierzęcych (mięso, tłuszcze), produktów z runa leśnego (jadalne owoce leśne, grzyby), pozyskiwaniem ryb i in. produktów morza, oraz przetwarzanie tych produktów na artykuły żywnościowe do szybkiego spożycia lub nadające się do przechowywania;
zastosowanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego