Atlantydy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Atlan•tydy (mit.) -tyd
Atlan•tyda (wyspa; mityczne państwo) -dzie, -dę

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego