Bachleda

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Bachleda: Klimek (Klemens) Bachleda, Klimka Bachledę, o Klimku Bachledzie; Bachledowie, Bachledów
Bachleda-Curuś: Alicja Bachleda-Curuś, Bachledzie-Curuś, Bachledę-Curuś

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego