Epifania

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Epifania (święto Trzech Króli) -nii, -nię
epifania (objawienie się) -nii, -nię

Słownik języka polskiego PWN*

epifania
1. Epifania «oficjalna nazwa święta Objawienia Pańskiego»
2. rel. «ukazanie się, objawienie»
3. «niezwykłe doznanie, olśnienie»

• epifaniczny, epifanijny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego