olśnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

o•lśnienie; -śnień
o•lśnić o•lśnię, o•lśnią; o•lśnij•cie

Słownik języka polskiego PWN

olśnienie
1. «nagłe poznanie, uświadomienie sobie czegoś»
2. «zachwyt wywołany czymś»
olśnićolśniewać
1. «porazić wzrok silnym blaskiem»
2. «wzbudzić zachwyt»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego