objawienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ob•jawienie; -wień; objawienie Pańskie (wydarzenie zbawcze), ale: Objawienie Pańskie (uroczystość), uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli)
ob•jaw -wu, -wie; -wów
ob•jawić -awię, -awią; -aw, -aw•cie

Słownik języka polskiego PWN*

objawienie
1. «fakt, zjawisko, osoba itp., które pojawiły się nagle i odkryły przed kimś coś dotąd nieznanego»
2. «nagłe uświadomienie sobie istnienia czegoś dotąd nieznanego»
3. «nagłe ukazanie się jakiegoś zjawiska»
4. «zespół tez i zasad wiary uznanych za pochodzące od Boga»
objaw «oznaka jakiegoś zjawiska»
objawićobjawiać
1. «uzewnętrznić swoje uczucie, swój stan psychiczny lub fizyczny»
2. «ujawnić coś lub wyznać»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego