Eufemizmy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eu•femizm -zmu, -zmie; -zmy, -zmów (skrót: euf.)

Słownik języka polskiego PWN*

eufemizm «słowo lub wyrażenie użyte zastępczo w celu złagodzenia wyrażeń drastycznych, dosadnych lub nieprzyzwoitych»
• eufemistyczny, eufemiczny • eufemistycznie, eufemicznie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego