Falanga

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Falan•ga (partia) -n•dze, -n•gę
falan•ga (szyk bojowy w starożytności) -n•dze, -n•gę; -ng
ONR-Falan•ga ONR-Falan•dze, ONR-Falan•gę

Słownik języka polskiego PWN*

falanga
1. «zwarty tłum idący ławą»
2. «w starożytnej Grecji i Macedonii: zwarty szyk bojowy ciężkozbrojnej piechoty»
3. «organizacja radykalnie nacjonalistyczna lub faszystowska»
4. «w systemie socjalizmu utopijnego Fouriera: zrzeszenie spółdzielcze liczące około 1600 osób»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego