falanga

Słownik języka polskiego PWN*

falanga
1. «zwarty tłum idący ławą»
2. «w starożytnej Grecji i Macedonii: zwarty szyk bojowy ciężkozbrojnej piechoty»
3. «organizacja radykalnie nacjonalistyczna lub faszystowska»
4. «w systemie socjalizmu utopijnego Fouriera: zrzeszenie spółdzielcze liczące około 1600 osób»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego