Grabno

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Grab•no -na, -nie; przym.: grabnowski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego