Graf

Wielki słownik ortograficzny PWN

Graf: Stef•fi Graf ndm
graf (hrabia) -fa, B.= D., -fie; -fowie, -fów
graf (mat.) -fu, B.= M., -fie; -fy, -fów
graf. (= grafika, graficzny)
grafem -mu, -mie; -mów

Słownik języka polskiego PWN

-graf «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z pisaniem, zapisem, opisywaniem czegoś»
graf I «tytuł arystokratyczny; też: osoba nosząca ten tytuł»
• grafowski
graf II «wykres w postaci punktów i łączących je linii lub strzałek, obrazujący zależności między jakimiś wielkościami»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

graf
25.01.2003
Szanowni Państwo!
Dlaczego w odmianie terminu matematycznego graf (obiekt matematyczny złożony z wierzchołków i krawędzi) dopełniaczem jest grafa, zamiast używanej w literaturze formy grafu? Matematycy piszą: część grafu, baza grafu, spójność grafu, kolorowanie grafu.
Pozdrawiam,
Tomasz Idziaszek
Graf Cayleya
15.05.2017
Arthur Cayley był znanym angielskim matematykiem. Jego nazwisko po angielsku wymawia się [keli].
Znamy np. twierdzenie Cayleya (tak jest pisane w podręcznikach matematyki) , graf Cayleya. Znani matematycy wrocławscy mówią: graf kajleja, co zdecydowanie deformuje nazwisko. W języku rosyjskim i ukraińskim nazwisko Cayley w podobnych wyrażeniach nie odmienia się (graf Cayley, grafa Cayley itd.). Wydaje mi się, że w języku polskim też tak powinniśmy robić.
Która wersja jest poprawna: graf Cayleya, graf Cayly’ego czy bez odmiany?
Pozdrawiam
Waldemar
Hrabia
18.11.2019
Z jakiego języka pochodzi słowo hrabia? (nie co znaczy, bo tych opisów jest mnóstwo), ale skąd pochodzi słowo, z niemieckiego jest graf, staropolskie komes ( od łacińskiego comes) ale hrabia?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Hermanna, diabły orały na jego polach, pasły jego stada. Ale graf Hermann, stawiał ciągle nowe żądania diabłom i wcale nie śpieszył...
  • ... astronomicznego zbudowanego przed siedemdziesięciu laty przez ówczesnego dziedzica tej ziemi, grafa Volkmara von Haubitz, który pasjonował się astronomią i podobno miał...
  • ... na myśli "honor rodu" i jego wielkość związaną z herbem grafów. Innymi słowy, stary graf chciał przekazać synowi, Konradowi von Haubitz...

Encyklopedia PWN

graf
[gr.],
mat. obiekt G = (V, E), składający się z niepustego zbioru wierzchołków V oraz zbioru połączeń między nimi (krawędzi) E, będącego zbiorem 2-elementowych podzbiorów V.
graf
[niem.],
tytuł arystokratyczny, używany zwłaszcza w Niemczech, pośredni między tytułem barona i margrabiego.
graf Eulera, graf jednobieżny, graf unikursalny,
mat. graf, który ma drogę zamkniętą, zawierającą każdą krawędź dokładnie raz (cykl Eulera); znaczy to, że rysunek grafu Eulera można sporządzić bez odrywania ołówka od papieru, przechodząc każdą linię tylko raz;
mat. graf, w którym istnieje droga zamknięta zawierająca każdy wierzchołek dokładnie raz (cykl Hamiltona);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego