grafficiarz

Wielki słownik ortograficzny PWN

graf•ficiarz -rza; -rze, -rzy

Słownik języka polskiego PWN

grafficiarz «osoba wykonująca graffiti na ścianach domów, parkanach i chodnikach»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego