Jezus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jezus Jezusa, o Jezusie, W. Jezu (a. Jezusie): Jezus Chrystus
Jezus Chrystus Jezusa Chrystusa, o Jezusie Chrystusie
Jezus Maria a. Jezus Maria!

Słownik języka polskiego PWN*

Jezus Chrystus, Jezus «imię Syna Bożego we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich»
• Jezusowy
Jezu «wykrzyknienie wyrażające różne stany i postawy emocjonalne»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego