Sługa sług Bożych

Słownik języka polskiego PWN

Sługa Boży «w Kościele katolickim: osoba zmarła, której proces beatyfikacyjny jest rozpoczęty»

Porady językowe

sługa Boży
27.02.2007
Szanowni Państwo,
moje pytanie wiąże się ze słowem sługasłudzy. Słownik języka polskiego PWN podaje, że występuje ono zarówno w rodzaju żeńskim, jak i w męskim. Jeśli chodzi o użycie go w odniesieniu do duchownych Kościoła (w sensie Słudzy Boży i oczywiście chodzi tu tylko o mężczyzn), czy powinno się stosować tylko formę męskoosobową: słudzy, sługów, a nie np. sług?
Pozdrawiam serdecznie
Maria
Święty Jan Paweł II
31.12.2015
Szanowni Państwo,
wiem, że wyraz święty wchodzący w skład nazwy osoby powinniśmy pisać wielką literą, np. Święty Jan, Święty Piotr. Ale czy tak samo należy postąpić w przypadkach takich jak Święty Jan Paweł II, w których wyraz święty nie jest – by tak rzec – niezbędną do identyfikacji częścią nazwy danej osoby?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nosowym
    głosem odczytywał przygotowaną zawczasu bullę tej treści:
    "Urban VIII,
    Sługa sług Bożych. Ku potomnych wszystkich pamięci. Wszem wobec
    i każdemu z osobna...

Encyklopedia PWN

w Kościele katol. określenie zmarłej osoby, której proces beatyfikacyjny jest przygotowywany lub rozpoczęty.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego