Sługa sług Bożych

Słownik języka polskiego PWN*

Sługa Boży «w Kościele katolickim: osoba zmarła, której proces beatyfikacyjny jest rozpoczęty»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego