Stary Testament

Wielki słownik ortograficzny PWN

Stary Testament Starego Testamen•tu, Starym Testamen•cie (skróty: ST, S.T.)

Słownik języka polskiego PWN

Stary Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między XI a III w. p.n.e., stanowiący część Biblii»
• starotestamentowy, starotestamentalny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego