Varanger

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Varan•ger -ru, -rze: półwysep Varanger

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego