abstrakcyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

abstrakcyjny
1. «oderwany od rzeczywistości»
2. «niemożliwy do zrealizowania lub zrozumienia»
3. «zgodny z zasadami abstrakcjonizmu»
4. «uzyskany przez abstrahowanie»

• abstrakcyjnie • abstrakcyjność
myślenie abstrakcyjne «myślenie za pomocą pojęć abstrakcyjnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czasownik czynnościowy
12.01.2016
Czy w zdaniu Nowy pomysł przyszedł mi do głowy, ze względu na znaczenie można mówić, że podmiot jak również czasownik jest czynny, dlatego, że czasownik przyjść oznacza czynność ? Chociaż w rzeczywistości pozajęzykowej pomysł (jak również inne pojęcia abstrakcyjne) nie wykonuje żadnej czynności, inaczej niż np. podmiot w zdaniu Tomek przyszedł.
Kanadyjczyk czy Kanadyjka?
18.10.2006
Mam dylemat, czy w przypadku kobiety, wnioskodawczyni, zastosować formę żeńska: „(...) obywatelka kanadyjska, podlega obowiązkom, jakim podlega rodowity Kanadyjczyk” czy też „(...) jakim podlega rodowita Kanadyjka”?
Dziękuję za pomoc.
Katarzyna Nowicka
orzeczenie przy podmiocie szeregowym
12.01.2006
Szanowni Pańswto!
W jakiej liczbie powinno zostać użyte słowo należeć w poniższym zdaniu?
Do obowiązków Spółki należy/należą:
– zapewnianie równego dostępu do obiektów technicznych,
— dostarczanie dostatecznej ilości informacji,
– koordynowanie prac technicznych,
– rozliczanie klientów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... magda@nous.czyli.umysł
  Twoje upodobania wydają mi się suche,
  abstrakcyjne i ascetyczne. Dlaczego mamy sobie najwięcej wyobrażać, a jak najmniej...
 • ... ja tu dziś chyba kogoś zastrzelę! ". Może to tzw. żart abstrakcyjny, ale on cały czas miał broń przy sobie).


  Gdybym w...
 • ... artystyczne wykorzystanie właściwości samego ruchu -
  jego rytmiczności, zmienności, a wreszcie
  abstrakcyjnych pojęć
  dotyczących ruchu (np. świat jako kula tocząca się w...

Encyklopedia PWN

mat. teoret. model urządzenia działającego samoczynnie, mającego zdolność przyjmowania sygnałów z otoczenia, zmieniania swoich stanów wewn. i wysyłania sygnałów do otoczenia;
termin stosowany wobec różnorodnych dzieł malarzy tworzących w Nowym Jorku od lat 40. do 60. XX w.;
abstrakcyjna sztuka, abstrakcjonizm,
termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości;
nazwa przedmiotu abstrakcyjnego, abstraktu;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego