abstrakcyjny

Słownik języka polskiego PWN*

abstrakcyjny
1. «oderwany od rzeczywistości»
2. «niemożliwy do zrealizowania lub zrozumienia»
3. «zgodny z zasadami abstrakcjonizmu»
4. «uzyskany przez abstrahowanie»

• abstrakcyjnie • abstrakcyjność
myślenie abstrakcyjne «myślenie za pomocą pojęć abstrakcyjnych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego