teoretyczny

Słownik języka polskiego PWN*

teoretyczny
1. «oparty na teorii naukowej, a nie na doświadczeniu»
2. «hipotetyczny»

• teoretycznie
chemia teoretyczna «dział chemii zajmujący się zastosowaniem teorii do opisu i wyjaśniania zjawisk fizycznych i fizykochemicznych»
fizyka teoretyczna «dział fizyki, którego głównym zadaniem jest matematyczne opracowywanie wyników doświadczalnych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego