acydofilny

Słownik języka polskiego PWN*

acydofil, acidofil «organizm, który najkorzystniejsze warunki rozwoju znajduje w glebach lub wodach kwaśnych»
• acydofilny, acidofilny
mleko acydofilne «pasteryzowane mleko krowie zakwaszone specjalnymi bakteriami»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego