adherentka

Słownik języka polskiego PWN*

adherencja «solidaryzowanie się z kimś»
• adherent • adherentka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego