adhezja

Słownik języka polskiego PWN*

adhezja «zjawisko łączenia się powierzchniowych warstw dwóch różnych ciał zetkniętych ze sobą»
• adhezyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego