akceptacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ak•cep•ta•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

akceptacja
1. «aprobata»
2. «formalna zgoda na coś»
3. «pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić»
4. «uznanie czyichś cech, czyjegoś postępowania za zgodne z oczekiwaniami»
5.  zob. akcept w zn. 1.

• akceptować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

akceptacja i aprobata
27.05.2002
Jak jest różnica między akceptacją a aprobatą? Dziękuję.
akceptacja i tolerancja
3.09.2011
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie różnica między akceptacją a tolerancją. Uczono mnie kiedyś, że akceptacja ma dodatni odcień znaczeniowy, jest na plus, podczas gdy tolerancja obejmuje pełne spektrum, czyli także zgodę na zło. Nie akceptuję głodu w Angoli, ale toleruję go, z braku wyjścia, czy możliwości przeciwstawienia się. Jednak z obecnych definicji w słowniku wynika coś zupełnie innego, wręcz odwrotnego. Jak to w końcu jest?
Z poważaniem – Maria Michałowicz
Brak odpowiedzi jako uzgodnienie?
17.04.2019
Szanowni Państwo,
w pracy otrzymuję do zaopiniowania projekty aktów prawnych. W pismach przewodnich do ww. projektów często spotykam się z formułką Brak odpowiedzi w podanym terminie potraktowany będzie jako uzgodnienie projektu. Zastanawiam się, czy zacytowane przeze mnie zdanie jest poprawnie zbudowane i czy brak uwag do jakiegoś projektu można określać jako jego uzgodnienie.

Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się w naszym kraju z tak żywym zainteresowaniem i chyba - akceptacją. Doprawdy, to bardzo cieszy, że tylu Polaków się garnie do...
  • ... potępiał homoseksualnych małżeństw ani duchownych. To otwiera drogę do pełnej akceptacji homoseksualizmu, ale pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem innych Kościołów należących...
  • ... z Rady Budowy Kościoła.
    Dotychczas przedstawione trzy projekty nie uzyskały
    akceptacji. Parafia otrzymała również w darze od Ojca Świętego 10 tys...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!