akceptacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ak•cep•ta•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

akceptacja
1. «aprobata»
2. «formalna zgoda na coś»
3. «pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić»
4. «uznanie czyichś cech, czyjegoś postępowania za zgodne z oczekiwaniami»
5.  zob. akcept w zn. 1.

• akceptować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

akceptacja i aprobata
27.05.2002
Jak jest różnica między akceptacją a aprobatą? Dziękuję.
akceptacja i tolerancja
3.09.2011
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie różnica między akceptacją a tolerancją. Uczono mnie kiedyś, że akceptacja ma dodatni odcień znaczeniowy, jest na plus, podczas gdy tolerancja obejmuje pełne spektrum, czyli także zgodę na zło. Nie akceptuję głodu w Angoli, ale toleruję go, z braku wyjścia, czy możliwości przeciwstawienia się. Jednak z obecnych definicji w słowniku wynika coś zupełnie innego, wręcz odwrotnego. Jak to w końcu jest?
Z poważaniem – Maria Michałowicz
Tolerancja a akceptacja
12.12.2019
Szanowni Państwo!
Podczas niedawnej rozmowy z kolegami poruszyliśmy temat różnicy w znaczeniu słów tolerancja i akceptacja. Chciałbym zapytać:
1. Czy dobrze rozumiem, że np. akceptując czyjeś zachowanie, uważamy że jest ono właściwe, natomiast tolerując czyjeś zachowanie, uważamy, że jest ono niewłaściwe, ale ta osoba wciąż może to zrobić?
2. Czy definicja nr 3. lub 4. słowa akceptacja (wg SJP) pozwala traktować to słowo jako tożsame tolerancji?

Z poważaniem
Kamil Pela

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się w naszym kraju z tak żywym zainteresowaniem i chyba - akceptacją. Doprawdy, to bardzo cieszy, że tylu Polaków się garnie do...
  • ... potępiał homoseksualnych małżeństw ani duchownych. To otwiera drogę do pełnej akceptacji homoseksualizmu, ale pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem innych Kościołów należących...
  • ... z Rady Budowy Kościoła.
    Dotychczas przedstawione trzy projekty nie uzyskały
    akceptacji. Parafia otrzymała również w darze od Ojca Świętego 10 tys...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!