akceptacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ak•cep•ta•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

akceptacja
1. «aprobata»
2. «formalna zgoda na coś»
3. «pogodzenie się z czymś, czego nie można zmienić»
4. «uznanie czyichś cech, czyjegoś postępowania za zgodne z oczekiwaniami»
5.  zob. akcept w zn. 1.

• akceptować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

akceptacja i aprobata
27.05.2002
Jak jest różnica między akceptacją a aprobatą? Dziękuję.
akceptacja i tolerancja
3.09.2011
Szanowni Państwo!
Interesuje mnie różnica między akceptacją a tolerancją. Uczono mnie kiedyś, że akceptacja ma dodatni odcień znaczeniowy, jest na plus, podczas gdy tolerancja obejmuje pełne spektrum, czyli także zgodę na zło. Nie akceptuję głodu w Angoli, ale toleruję go, z braku wyjścia, czy możliwości przeciwstawienia się. Jednak z obecnych definicji w słowniku wynika coś zupełnie innego, wręcz odwrotnego. Jak to w końcu jest?
Z poważaniem – Maria Michałowicz
Brak odpowiedzi jako uzgodnienie?
17.04.2019
Szanowni Państwo,
w pracy otrzymuję do zaopiniowania projekty aktów prawnych. W pismach przewodnich do ww. projektów często spotykam się z formułką Brak odpowiedzi w podanym terminie potraktowany będzie jako uzgodnienie projektu. Zastanawiam się, czy zacytowane przeze mnie zdanie jest poprawnie zbudowane i czy brak uwag do jakiegoś projektu można określać jako jego uzgodnienie.

Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się w naszym kraju z tak żywym zainteresowaniem i chyba - akceptacją. Doprawdy, to bardzo cieszy, że tylu Polaków się garnie do...
  • ... potępiał homoseksualnych małżeństw ani duchownych. To otwiera drogę do pełnej akceptacji homoseksualizmu, ale pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem innych Kościołów należących...
  • ... z Rady Budowy Kościoła.
    Dotychczas przedstawione trzy projekty nie uzyskały
    akceptacji. Parafia otrzymała również w darze od Ojca Świętego 10 tys...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego